Proizvodnja električne energije

Plinske turbine, vjetroturbine, hidroelektrane i bioplinska postrojenja su zahtjevne primjene koje zahtijevaju složene i vrlo pouzdane sustave upravljanja i zaštite. VSI pretvarači imaju posebno važnu ulogu u vjetroturbinama i pumpno-akumulacijskim elektranama. Ovi pretvarači osiguravaju preciznu i učinkovitu kontrolu pretvorbe energije te omogućuju optimalno korištenje energije vjetra i vode. Preciznim podešavanjem brzine i izlazne snage, VSI pretvarači daju značajan doprinos povećanju učinkovitosti i kontrole snage ovih sustava. Najveću važnost pridajemo pružanju visokokvalitetnih i pouzdanih sustava upravljanja i zaštite kako bismo osigurali nesmetan i učinkovit rad u ovim vitalnim objektima za proizvodnju električne energije.